AEP hos hest

AEP hos hest

Tusen takk for at du tar deg tid til å registrere din hest med Aquired Equine Polyneuropathy (AEP). Selv om vi har kjent til sykdommen siden midten av 1990-årene, er det fortsatt mye vi ikke vet og informasjon om hvert tilfelle er svært viktig for vår forståelse av lidelsen.

Overkoding på bakbena er det sikreste tegnet på at det dreier seg om AEP, det er derfor primært disse hestene vi trenger opplysninger om. Hester hvor det er klar mistanke på AEP (tendens til overkoding, sår på framsiden av bak-kodene osv), men ingen har observert at de faktisk lander på framsiden av kodene, kan også registreres, men vil ikke nødvendigvis telles med som «sikker AEP».

Opplysningene vil bli behandlet konfidensielt, men for at det ikke skal bli dobbeltregistrering er det viktig at jeg får identifisert både hest, eier og stall. Det er også viktig å få med om veterinær har undersøkt hesten og eventuelt bekreftet diagnosen.

Ikke alle spørsmålene vil være like lette å svare på, prøv bare å gi et så riktig svar som du føler du kan.

Med vennlig hilsen

Siv Hanche-Olsen

Veterinær

Hesteklinikken, NMBU