Søknad om fjerde forsøk

Søknad om fjerde forsøk

Studentar som etter tre forsøk ikkje har bestått emnet, kan etter grunngitt søknad til studieavdelinga, få dispensasjon til å framstille seg for vurdering i emnet ein fjerde gong. Jf. NMBUs studieforskrift Link til Forskrifter ved NMBU