Søknad om godkjenning på førehand av eksterne emne eller studiepoeng

Søknad om godkjenning på førehand av eksterne emne eller studiepoeng