SEARCH bestillingsskjema/ booking form SEARCH

SEARCH bestillingsskjema/ booking form SEARCH

Dette bestillingsskjemaet er nødvendig for at SEARCH skal kunne planlegge og koordinere aktiviteter ved senteret. Vi ber om at brukere av SEARCH melder inn behov minst 3 måneder før planlagt oppstart av aktivitet. I utgangspunktet er det svin som er tilgjengelig som forsøksdyr på SEARCH, hvis andre dyrearter er ønskelig må dette planlegges i god tid. Vi ber om at alle felter fylles ut. Vi vil ta kontakt for oppsett og inngåelse av en mer detaljert forsøks-/ kursavtale og pris før oppstart. Hvis aktiviteten er søknadspliktig (jfr. Forskrift om bruk av dyr i forsøk) må man påregne inntil 40 virkedager for søknadsbehandling hos Mattilsynet. SEARCH kan være behjelpelige med å utforme søknad til Mattilsynet.

This booking form is necessary for planning and coordination of activities at SEARCH. We kindly ask you to contact us at least 3 months prior to planned initiation date of any activity at SEARCH. We mainly use pigs as research animals at SEARCH. If another species is wanted, this needs to be planned in advance. We kindly request you to fill in all the fields. We will contact you to set up a more detailed agreement including price before start-up of the research project/ course. If the planned activity needs approval (Forskrift om bruk av dyr i forsøk), the application evaluation by the Norwegian Food Safety Authority can take up to 40 working days. SEARCH can assist with writing of your application if necessary.