Avviksmelding for læringsmiljø

Avviksmelding for læringsmiljø

Dette skjemaet skal brukes for å melde om avvik i læringsmiljøet.

Det er viktig å være klar over at saken først skal forsøkes å løses gjennom eksisterende kanaler. Det vil si at mangler og feil i bygg eller rom er meldt inn via Lydia. Når det kommer til saker som angår undervisning og kvalitet i emner eller program, skal dette forsøkes løses gjennom evalueringer eller ved å kontakte underviser, programansvarlig, studenttillitsvalgte osv. Det er først er når man ikke når frem gjennom disse kanalene at man melder avvik gjennom dette skjema.